Resurse umane si salarizare

Audit resurselor umane

Transmiterea registrului la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)

Eliberare extrase din registrul de evidenta a salariatilor (catre angajati)

Eliberare rapoarte catre angajator

Inregistrarea editarilor, angajarilor si a lichidarilor in registul unic

Intocmirea registrului unic al salariatilor conform H.G. 905

Incheierea, intocmirea si declararea contractelor individuale de munca in revisal.

Obtinerea  de la salariat a documentelor necesare la dosarul de personal si intocmirea acestuia

Intocmirea documentelor ce aduc modificari ale contractului individual
de munca ( acte aditionale pentru modificarea functiei, negocierea salariului, norma de lucru, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca

Declararea acestora in noul revisal conform HG 905

Intocmirea adeverintelor pentru vechime in cazul salariatilor care nu au
carnet de munca

Intocmirea adeverintelor solicitate de salariatii societatii

Intocmirea rapoartelor de personal la cererea clientului

Suport legislativ pentru orice problema in domeniul
relatiilor de munca

Suport la controalele efectuate de organele Ministerului Muncii

Consiliere pentru incheirea, incetarea contractelor individuale de munca

Consiliere pentru referatele si deciziile de sanctionare pentru abateri disciplinare

Consiliere in aplicarea legislatiei muncii in vigoare

Intocmirea fiselor de post pentru salariati

Intocmirea Regulamentul de Ordine Interioara

Consiliere pentru Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate

Actualizarea permanenta a bazei de date si crearea acesteia prin inregistrarea  contractelor individuale de munca, prin inregistrarea modificarilor de stare civila, salariale, etc.

Intocmim pontajul lunar folosit la calculul salarial

Calculam sporurile si adausurile la salariul de baza:
– ore suplimentare
– spor repaus saptamanal
– spor de noapte
– conditii grele
– premii
– etc.;

Calculam concediul de odihna si al concediul medical

Calculam acordul global, individual si indirect

Calculam retinerile si popririle puse pe salarii

Intocmim:

– statele de plata

– ordinele de plata pentru taxe salariale

– declaratia  unica 112 si transmiterea acesteia

– fisele fiscale pentru salariati

– rapoartelor de salarizare la cererea clientului

Asiguram sprijin legislativ in orice problema de calcul salarial.